Teikiame paslaugas daugelyje civilinės ir komercinės teisės sričių. Jei esate įmonė ar užsiimate ūkine-komercine veikla, galime pasiūlyti fiksuoto mėnesinio įkainio planus, kurie garantuos ne tik palankias kainas bet ir asmeninį konsultantą teisiniais klausimais, visada pasiekiamą vos vienu skambučiu.


Mūsų teisininkai specializuojasi šiose praktikos srityse:

 • Juridinių asmenų steigimas ir teisinio ūkio priežiūra;
 • Konsultavimas efektyvaus valdymo klausimais ir bendraisiais įmonių veiklos klausimais;
 • Ilgalaikių ir tvarių sprendimų projektavimas;
 • Bendrovių, akcininkų, valdymo organų ir jų narių interesų gynyba ir tarpusavio ginčų sprendimas.
 • Turtinių ir neturtinių teisių gynyba;
 • Autorinių ir gretutinių teisių apsauga ir gynyba;
 • Licenzinių, autorinių ir kitokių sutarčių rengimas;
 • Dizaino apsauga;
 • Prekių ženklai;
 • Konsultavimas dėl specifinių produktų pakuočių dizaino derinimo su teisės aktų reikalavimais;
 • Autorių ir atlikėjų interesų atstovavimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir kolektyvinio administravimo asociacijomis.
 • Puikiai išmanome specifinius IT srityje dirbančių įmonių ir asmenų teisinius poreikius;
 • Konsultavimas e-komercijos ir elektroninių paslaugų teikimo klausimais;
 • Konsultavimas domeno registracijos, pasirinkimo ir perleidimo klausimais;
 • Atstovaujame ginčuose dėl domenų vardų;
 • Rengiame sutartis specifiškai sumodeliuotas naudoti programuotojų, web dizainerių ir IT sistemų prižiūrėtojų veikloje.
 • Sutarčių rengimas atsižvelgiant į specifinius kliento poreikius, veiklos specifiką ar konkrečiai sričiai būdingą praktiką;
 • Atstovavimas ikisutartiniuose santykiuose, derintis dėl sutarties sąlygų;
 • Konsultavimas sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais;
 • Sutarčių ar sutartinių prievolių ginčų sprendimas teisme, arbitraže ar mediacijos būdu.
 • Konsultavimas ir atstovavimas dėl garbės ir orumo įžeidimo atlikto įvairiose terpėse (per visuomenės informavimo priemones, viešu paskelbimu, socialiniuose tinkluose ir kt.);
 • Konsultavimas ir atstovavimas dėl dalykinės reputacijos menkinimo atlikto įvairiose terpėse;
 • Konsultavimas ir atstovavimas dėl asmens teisės į atvaizdą;
 • Konsultavimas ir atstovavimas diskriminacijos dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės ar tautybės bylose.
 • Organizuojame ir vykdome skyrybų procesus (parengiame dokumentus teismui, atstovaujame ir kt.);
 • Atstovaujame klientų interesus priimant palikimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
 • Atstovaujame klientus paveldėtojų ginčuose;
 • Konsultuojame palikimo priėmimo klausimais.
 • Konsultuojame nesąžiningos konkurencijos klausimais;
 • Atliekame bendrovės sandorių atitikimo konkurencijos taisyklėms vertinimą;
 • Konsultuojame dėl kitų konkurencijos pažeidimų susijusių su reklama, draudžiamais susitarimais, piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, koncentracijų valdymu ir kontrole;
 • Atstovaujame bylose Konkurencijos taryboje ir administraciniuose teismuose.
 • Politinių partijų konsultavimas aktualiais veiklos klausimais (reklama, paramos ir kt.);
 • Kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą ir savivaldybių tarybas atstovavimas Vyriausioje rinkimų komisijoje;
 • Konsultavimas ir atstovavimas ginčuose dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečių aktyvios ir pasyvios rinkimų teisės.
 • Konsultavimas dėl vaistų, maisto papildų ir specialiosios paskirties mitybos produktų ženklinimo ir tinkamumo tiekti į rinką;
 • Konsultavimas dėl veiklos suderinamumo su visuomenės sveikatos nuostatomis ir reikalavimais.
 • Atstovavimas ir konsultavimas bendraturčių ginčuose dėl naudojimosi tvarkos ar atidalijimo iš bendrosios nuosavybės nustatymo;
 • Atstovavimas ginčuose dėl nekilnojamųjų daiktų trūkumų, netinkamai atliktų statybos darbų ir pan.;
 • Nuosavybės teisių atkūrimas ar įgijimas kitais pagrindais.
 • Esame sukaupę atstovavimo teismuose ir arbitražo institucijose patirtį atstovaudami klientų interesus visose aukščiau aptartose srityse;
 • Galime atstovauti visuose teismuose, arbitražuose ir ginčų sprendimo institucijose.

NERADOTE JUMS AKTUALIOS TEISĖS SRITIES AR NESATE TIKRI, JOG GALIME JUMS PADĖTI?
KREIPKITĖS – PRADINĘ KONSULTACIJĄ SUTEIKSIME NEMOKAMAI.